Indkaldelse til Ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamling

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:00

 Som afholdes i Boldklubben Frederiksholm Sydhavnens klubhus beliggend: Knudsensgade 27 – 2450 Kbh. SV

Kom og hør hvad der er sket det forgangne år og giv ris / ros til bestyrelsen. Det er også muligt at komme med nye ideer til det kommende år, som kan komme klubben og dine holdkammerater til gode.

Forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal indgives skriftligt til bestyrelsen, senest 10 dage før den generalforsamlingen afholdes.

Der indkaldes hermed til ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

 

 • Valg af dirigent
 • Formanden aflægger årsberetning
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 • Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  1. Formand Mikkel E. Brodersen – På valg                    valgperiode 2 år
  2. Næstformand Allan – Ikke På valg                                 valgperiode 2 år
  3. Kasserer Mikkel L – Ikke På valg                             valgperiode 2 år
  4. Sekretær Søren Andersen – På valg                         valgperiode 2 år
  5. Bestyrelsesmedlem Kevin Juhl Jensen – På valg                      valgperiode 2 år
  6. Bestyrelsesmedlem Ikke besat – På valg                                valgperiode 2 år
  7. Bestyrelsesmedlem Lars Andersen – På valg                           valgperiode 2 år
  8. Bestyrelsesmedlem Anders Hjerrild – Ikke på valg                   valgperiode 2 år
  9. Bestyrelsesmedlem Flemming Gertsen – Ikke På valg               valgperiode 2 år
  10. Bestyrelsesmedlem Mario Wolfsberg (udtrådt) – Ikke på valg    valgperiode 2 år

 

 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 1. Revisor Anders Carlsen – På valg                           valgperiode 2 år
 2. Revisor Rene “Gorba” Jensen – Ikke på valg           valgperiode 2 år
 3. Revisorsuppleant valgperiode 1 år

 

 • Eventuelt

Under den ordinære generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning og ’en enkelt forfriskning’

Vi ser frem til at byde netop dig velkommen.

 

Med sportslig hilsen

BESTYRELSEN

——————————————————————————————————————————————

Ændringsforslag

Ændringsforslag til klubbens love til behandling ved Boldklubben Frederiksholm Sydhavnen ordinære generalforsamling, som afholdes onsdag den 26. februar 2020.

Bestyrelsen indstiller hermed følgende forslag til ændring af foreningens love:

 

– Forslag 1

5 Bestyrelsens sammensætning og funktioner

stk. 1      Sammensætning

Fra:             § 5.1.1 Bestyrelsens sammensætning er følgende:§ Formand§ Næstformand§ Kasserer§ Sekretær§ 6 bestyrelsesmedlemmer

Til:              § 5.1.1 Bestyrelsens sammensætning er følgende:§ Formand§ Næstformand§ Kasserer§ Sekretær§ 4 bestyrelsesmedlemmer

Begrundelse:          Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt at have 10 bestyrelsesposter, da der på nuværende tidspunkt kun er besat 8 poster.

 

– Forslag 2

5 Bestyrelsens sammensætning og funktioner

stk. 4      Valg af bestyrelsen og suppleanter

Fra:             § 5.4.1 På den ordinære generalforsamling i januar / februar vælges på lige årstal en formand, en sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer, en revisor og revisorsuppleant

Til:              § 5.4.1 På den ordinære generalforsamling i januar / februar vælges på lige årstal en formand, en sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer, en revisor og revisorsuppleant.

Begrundelse:          Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt at have 10 bestyrelsesposter, da der på nuværende tidspunkt kun er besat 8 poster.

 

– Forslag 3

5 Bestyrelsens sammensætning og funktioner

stk. 4      Valg af bestyrelsen og suppleanter

Fra:             § 5.4.2 På den ordinære generalforsamling i januar / februar vælges på ulige årstal en næstformand, en kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, en revisor og revisorsuppleant

Til:              § 5.4.2 På den ordinære generalforsamling i januar / februar vælges på ulige årstal en næstformand, en kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, en revisor og revisorsuppleant.

Begrundelse:          Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt at have 10 bestyrelsesposter, da der på nuværende tidspunkt kun er besat 8 poster.

Hent word versioner nedenfor:

BFS Indkald. GF 2020

BFS Ændringsforslag til Love 2020